Radon

Protan RadonSafe er en polyesterarmeret TPO-membran til radonbeskyttelse af bygninger fra grunden. Membrankonstruktionen sikrer god modstandsdygtighed over for radon samt god holdbarhed og sikker montering.

 

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der dannes løbende i jordskorpen. Udendørs vil radonkoncentrationen normalt være lav, og der opstår kun sundhedsfare, hvis gassen siver ind og ophobes i indeklimaet.

Norges undergrund har en meget høj koncentration af den radioaktive ædelgas radon, og målinger viser desuden, at mange bygninger har for høje koncentrationer af radon i indeluften. En byggeskik med vægt på høj lufttæthed i et koldt klima kan også bidrage til høje radonkoncentrationer i indeluften, når ventilationen ikke er tilstrækkelig, eller radonsikringen er for dårlig. Det vurderes, at næsten én ud af ti norske boliger, i alt omkring 175.000 boliger, har radonkoncentrationer i indeluften, som er højere end det anbefalede grænseniveau på 200 Bq/m3, som er sat af den norske stats stråleværn.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er  radon den vigtigste årsag til lungekræft næst efter aktiv rygning. Det anslås, at radon i boliger forårsager omkring 300 dødsfald om året i Norge på grund af lungekræft. Fra 1. juli 2010 blev det obligatorisk i bygningsreglementet at lægge radonspærre i alle nye bygninger, hvor mennesker skal opholde sig.

Protan RadonSafe giver et lufttæt resultat.

Protan RadonSafe membran, hjørner og gennemføringer svejses sammen med varmeblæser. Dette valg af materiale og svejsemetode sikrer ensartede samlinger, som er helt gas- og lufttætte. Protan RadonSafe kan leveres med præfabrikerede detaljer og tilbehør, der gør det nemt at udføre forsvarlig forsegling af komplekse detaljer under monteringen.

Protan Radon Safe

Radon er en usynlig og lugtfri gas, som ikke opdages af vores sanser, men som udgør et stigende sundhedsproblem. Høje koncentrationer af radongas er farlig. Derfor er det vigtigt at radonbeskytte bygninger fra grunden. Med Protans radonmembran Radon Safe forhindres gassen i at sive ind i bygningen.

Protan detaljer om Radon Safe

Radon er en gas, der vælger den vej, hvor der er mindst modstand. Derfor er det yderst vigtigt, at der er 100 % tæt rundt om detaljeløsninger og tilslutninger.