Protan BlueProof

Kontrolleret afvanding af taget

Protan BlueProof gør det muligt at dræne overfladevand gradvis og kontrolleret ned i afløbssystemet, således at overfladevandsbelastningen, som fører til oversvømmelser og vandskader, reduceres.

Ekstremt vejr er den nye normalsituasjon
Med øget urbanisering, øget klimabelastning og mere ekstrem nedbør magter dagens overfladevands- og afløbssystemer ikke at håndtere overfladevandet. Protan BlueProof er et revolutionerende vandforsinkelsessystem godkendt af SINTEF i Norge for nye og eksisterende tage. Ved at udvide tagets funktion, udnytter Protan BlueProof eksisterende arealer til håndtering af overfladevandet. Således behøver man Ikke investere i andre pladskrævende løsninger. Dette gør Protan BlueProof til den mest økonomiske løsning på markedet. 

ET SPØRGSMÅL OM TID

Protan BlueProof gør det muligt at dræne vandet gradvis og kontrolleret ned i afløbssystemet, således at belastningen fra overfladevandet,, som fører til oversvømmelser og vandskader, reduceres.

SIKKERT

Systemet er godkendt af SINTEF, udviklet med høj kompetence, lang erfaring og gode traditioner inden for tagdækning.

BÆREDYGTIGT

Det mest bæredygtige system for vandforsinkelse.

ØKONOMISK

Det mest økonomiske system sammenlignet med andre vandforsinkelsessystemer

AREALBESPARENDE

Systemet frigør arealer som ellers ville være blevet benyttet til håndtering av overfladevand. overfladevandshåndtering.

Vejrliget er blevet mere ekstremt, med stigende nedbør og kraftige regnskyl. Det er de kraftige, pludselige byger som vokser hurtigst, og det er dem, der forårsager de største skader. Bygningerne må tåle voldsomme regnbyger og skybrud af kort varighed.

Dette skaber et stort problem med regnvand og oversvømmelser. Vores afløbssystem er ikke dimensioneret for de nye ekstreme vejrforhold. I Protans overfladevandsrapport fra 2016 siger 1 af 3 husejere, at de har været generet af overfladevand de seneste tre år.

Problemet er størst i byerne, som bliver stadig tættere udbygget og får mere fast belægning. Dermed forsvinder grønne arealer som tidligere opsugede regnvandet. Ekstremt vejr rammer nådesløst og koster samfundet store beløb. For eksempel vurderede det norske overfladevandsudvalg i 2015 at omkostningerne som følge af regnvand er mellem 1,3 og 3 milliarder danske kroner per år.

Såfremt der ikke udføres forebyggende foranstaltninger, skønner udvalget, at samfundet påføres udgifter på mellem 35 og 80 milliarder i løbet af de næste 40 år.

Ejendomssektoren må tilpasse sig klimaforandringer og nye krav til udledning og regnvandshåndtering. Vi behøver bæredygtige løsninger som kan bidrage effektivt med at løse både dagens og fremtidens udfordringer med overfladevand. Protan BlueProof er et revolutionerende system, som kan spare samfundet for store udgifter og regnvandsproblemer.

Protan BlueProof er et nyt vandforsinkelsessystem godkendt af SINTEF for både nye og eksisterende tage. Protan BlueProof udvider tagets funktion og forhindrer oversvømmelser og skader fra regnvand.

 Med dette system drænes vandet gradvis og kontrolleret ned i afløbssnettet – så man undgår overbelastning, der fører til oversvømmelse. Systemet løser ikke kun dagens, men også fremtidens udfordringer med overfladevandshåndtering.

 I Norden har flade tage en defineret bæreevne, og kan i de fleste tilfælde tåle mere end 300 mm nedbør pr. kvadratmeter. Derfor kan tage udnyttes som midlertidige regnvandsmagasiner. Taget, eller dele af taget, fungerer som et magasin for regnvand. Derefter ledes vandet langsomt og kontrolleret ned i overfladevandsnettet.

Protan BlueProof er egnet både til nybyggeri og renovering, og installation af BlueProof foretages med en af flere kendte metoder for tagdækning.

Protan BlueProof er egnet både til nybyggeri og renovering, og selve indbygningen af takbelægningen foretages med en af flere kendte metoder for tagdækning. Mest almindeligt er mekanisk fastgørelse og vakuum, men klæbning eller andre kendte dækkesystemer kan også anvendes afhængig af, hvad der egner sig bedst for den enkelte bygning. Der er udviklet Protan BlueProof-løsninger både for konventionelle afløb og UV-afløb.

Protan sikrer dig den kompetence, der kræves for at montere BlueProof. Vi sørger for at kvalificere de udførende fra start til slut. Dette er ligeledes et krav for godkendelse fra SINTEF.

 

Protan BlueProof tagdækningssystem beregnes og planlægges detaljeret af Protan AS. De tagdækkere og tagentreprenører, der skal installere systemet, må gennemgå vores kvalificeringsprogram. Vi er også til stede med vores erfarne teknikere, der bidrager ved processerne undervejs.Ved projektets afslutning gennemføres funktionsafprøvning, hvor tagfladens tæthet testes.

 

Rådgivingstjeneste

Vores projekteringskontor bistår den projekterende med volumen- belastningsberegninger ved anvendelse af Protan BlueProof tagdækningssystem. Dette omfatter bl.a. beregninger af vandlast fra kraftig nedbør for det pågældende tag.

 

Vi udfører beregning af forsinkelse og vandafledning fra taget ved hjælp af vores beregningsværktøj Protan BlueKalk. Protan BlueKalk beregner forsinkelse af vand, vanddybde og samlet vandvolumen samt vægt pr. arealenhed på taget.

 

I beregningerne tages der hensyn til tagets udformning, hældning og areal, nedbørsforhold og specifikke udledningskrav fra bygningen til regnvandsbed eller afløbssystem. Beregningen giver fuld oversigt over alle komponenter, der skal indgå i systemet og dokumenterer egenskaberne.

 

Vedligeholdelse

Alle tage behøver jævnligt eftersyn og vedligeholdelse. Protan BlueProof tagdækningssystem kræver årligt tilsyn for at undgå uønskede hændelser. For alle tage installeret med Protan BlueProof tagdækningssystem tilbyder vi en tagforvaltningsaftale, som sikrer kvalificeret eftersyn, vedligeholdelse og kontrol af taget og dets komponenter én til to gange årligt i tagets levetid.

De allerfleste flade tage er velegnet til vandforsinkelse i tillæg til, at de kan have flere funktioner.

 BlueProof-systemet kan med held kombineres med rekreationsområder, miljøvenlige grønne zoner og energiproduktion. Protan tager miljøet alvorligt, og er optaget af bæredygtige tagløsninger. Protans tagbelægning har 3.-parts miljøcertificering og kan recirkuleres allerede i dag!

Referencer

Union Scene, Drammen

At påtage sig en ledende rolle indenfor miljøhensyn, er en del af den norske ejendomsvirksomhed Entra’s forretningsstrategi. BlueProof var derfor et naturligt valg, da taget skulle renoveres.

Grandahl bil, Sarpsborg

Grandahl bils nye bygning i Sarpsborg er det første officielle byggeprojekt i Norge, hvor man har anlagt et forsinkelsesbassin på taget frem for i jorden.

Lett-tak, Larvik

Norske Lett-Tak udvikler og leverer tagløsninger og er blandt de førende på sit område. I August 2017 fik de installeret et BlueProof-tag på sin driftsbygning i Larvik.

Relaterede løsninger

DoP (Declaration of Performance) kan downloades her. Siden opdateres automatisk, så du altid har adgang til den nyeste version.

Den tekniske godkendelse fra SINTEF finder du her. Siden opdateres automatisk, så du altid har adgang til den nyeste version.

Contact us today
Relevant articles